About Us

OUR COMPANY

บริษัทแอสเทลลัส ฟาร์มา(ไทยแลนด์) จำกัด

57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชั้น 9 ถนนวิทยุ , แขวงลุมพินี , เขตลุมพินี ,
จังหวัดกรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2108-2333
แฟกส์ : 0-2108-2330